Tag Archives: vandring

Vandring på Lademoen kirkegård

[Lademoen Kirke (ca. 1915) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]

THFs første arrangement i høst blir en kirkegårdsvandring på Lademoen kirkegård med historiker Svein Henrik Pedersen.

Lademoen kirkegård ble innviet i 1902 som erstatning for Eli kirkegård.

Pedersen forteller om et utvalg personligheter som ligger gravlagt her og vi besøker også gravplassen for Det mosaiske trossamfunn og gravplassen for sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger fra andre verdenskrig.

Søndag 23. august. Oppmøte ved Lademoen kapell. Klokka 13.00.

Les videre

Fra hopprenn og høyfjellshotell til vikingtidens jernblåster ved Gråkallen

Ragnhild-320

THFs leder Ragnhild Berge ved en av jernblåsterne som besøkes.

Trondhjems Historiske Forening og Kunnskapsbyen inviterer til kulturhistorisk vandring med arkeolog og leder i THF Ragnhild Berge. Dette er en lett rundtur, der vi i all hovedsak går på preparerte stier.

Onsdag 3. juni. Oppmøte ved Skistua. kl. 18.00.

Les videre

Omvisning i Ila kirke

[Ila Kirke (ca. 1915) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]I vår besøkte vi Lade kirke, og sist fredag hadde vi i samarbeid med Fortidsminneforeningen tårnvandring i Vår frues kirke under kulturnatt. Nå på torsdag står nok en kirke for tur. Kirketurneen fortsetter med et besøk i Ilen kirke.

Ilen (Ila) kirke ble innviet 7. juni 1889, og fyller således 125 år i år. I den anledning tar THF og historiker Svein Henrik Pedersen med oss på en omvisning i og utenfor kirka.

Torsdag 18. september. Oppmøte: Ved inngangen av kirken kloken 19.00.

Les videre

Fra Fjellseter hotell til vikingtidens jernblåster ved Gråkallen

[Bymarka med Skistua, sett fra Gråkallen (1896) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]Trondhjems Historiske Forening ønsker, i samarbeid med  Fortidsminneforeningen DTA, velkommen til vandring i bymarka. Ragnhild Berge, arkeolog og leder i THF, tar oss med på en vandring fra Fjellseter hotell til vikingtidens jernblåster ved Gråkallen.

Torsdag 12. juni 2014. Oppmøte på parkeringsplassen ved Fjellseter hotell klokka 18.00

Les videre

Kirkegårdsvandring Lade kirke

[Lade Kirke (ca. 1915) fra Trondheim byarkivs flickr-strøm]Lade kirke er den gamle fylkeskirka til Strinda. Etter reformasjonen var den hovedkirke for Strinda prestegjeld frem til Strinda (Moholt) hovedkirke ble bygget i 1900. Selve kirkebygget er fra ca. 1200. Vi skal se på både kirkebygget og kirkegården sammen med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 8. juni 2014. Oppmøte utenfor Lade kirke/Harald Hårfagres gate 2 klokka 12.30

Les videre

Vandring i Trondhjemshistoriens skyggesider

["The Executions." fra Library & Archives @ Royal Ontario Museum flickr-strøm]Ættestup og hevndrap, det å sette ut barn for å dø, er elementer vi gjerne forbinder med primitive og før-kristne samfunn. Men også innen vårt kristne samfunn, og helt opp til moderne tid, finnes skremmende eksempler av lignende karakter!

Fredag 13. september. Oppmøte Cicignons plass klokka 22.00.

Les videre

Hvordan har bybrannene formet Trondheim?

[Brann i Magnus den Godes gate (1953) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com] Bybrannene har gjennom tidene vært en av de faktorene som har hatt størst  innflytelse på utforminga av Trondheims bybilde. Byvandringa vil konsentrere seg om storbrannene på 1600-, 1700- og 1800-tallet og om de følgene de fikk for gateregulering og arkitektur i Trondheim. Byvandring med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 1. september. Oppmøte: Gamle bybro, klokka 14.00.

Les videre

Hus og hage til besvær; eller også begjær!

VillaRognlienEn befaring der en  hagevandring og  eksteriøropplevelse av Villa Rognli kan avdekke noe av idegrunnlaget i den historiske arven som ligger i Karl Norums «første hus og hage».

Hovedspørsmål: «Vil de opprinnelige ideene kunne leve videre gjennom dagens skjøtsel og bruk av eiendommen Villa Rognli?»

Onsdag 28. august. Oppmøte: Villa Rognli, Lade Allé 48, klokka 18.00.

Les videre

Spor fra et folkemord: Trondheim og det norske holocaust

V13-vandresten2Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim ble hardt rammet av folkemordet på Europas jøder under andre verdenskrig. Trossamfunnet mistet halvparten av sine medlemmer, 130 barn, kvinner og menn, i Holocaust. Byvandring med førstekonservator ved Falstadsenteret, Jon Reitan.

Søndag 28. april. Oppmøte ved Synagogen i Arkitekt Christies gate klokka 13.00.

Les videre

Sommerseter, Tunga og Lavollen – tre gårdsanlegg, hver sin skjebne

Vandring med arkeolog, og leder i THF, Ragnhild Berge  i Bymarka. Der ser vi på gårdshistorie, arkeologi og gjenstående bygninger på gårdene Sommerseter, Tunga og Lavollen.

Søndag 7. oktober 2012. Oppmøte Sommersetra, Bymarka klokka 13.00. Ansvarlig: Ragnhild Berge, THF.

Les videre