Tag Archives: 2011

Trondhjemske samlinger 2011

[Framside Trondhjemske Samlinger 2011]Trondhjemske Samlinger 2011 er endelig på vei til en postkasse nær medlemmene. Dessverre har en rekke uheldige omstendigheter ført til såpass stor forsinkelse.

Samlingene tilbyr denne gang tre lengre artikler:

  • «Kronprinsens krone» av Trond Norén Isaksen
  • «Andreas Wellemsen: en trøndersk guvernør i Vest-Afrika» av Fredrik Hyrum Svensli
  • «Berusende bygningshistorie. Hus for øl og vin, brennevin og gjær» av Ivar Stav

Les videre