Tag Archives: DIS

Slektsforskerdagen 2011

DIS-Trøndelag inviterer til slektsforskerdag på Trondheim folkebibliotek. Tips og opplæring i slektsforskning praksis og verktøy. Foredrag ved Tore Strømøy og Finn Karlsen. Representanter fra Arkivsenteret Dora vil presentere materiale.

Lørdag 29. oktober 10.00-15.00.

Arr: DIS-Sør Trøndelag.