Tag Archives: Suhmhuset

Trondheim som kroningsby

[Kroningen i Trondhjem (1860) fra Trondheim byarkivs flickr-strøm]Da kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991 var det en videreføring av tradisjonen med at norske konger ble kronet i Nidarosdomen, men tradisjonen er langt fra så gammel som mange vil ha det til. Med utgangspunkt i sin nye bok Norges krone – Kroninger, signinger og maktkamper fra sagatid til nåtid, forteller historikeren Trond Norén Isaksen om kroninger og signinger i Trondheim.

Mandag 20. juni 2016. Sted: Suhmhuset,  klokken 18.00.

Les videre

Trondheim, Forsvaret og 1814

[Kristiansten festning eller Munkholmen? (2009) fra Trondheim Byarkivs flickrstrøm]Trondhjems Historiske Forening inviterer til foredrag ved Karl Erik Haug, historiker og dekan ved Luftkrigsskolen.

I hundreåret frem mot 1814 økte det militære nærværet i Trondheim – byen som var selve hjørnesteinen i forsvaret av det nordenfjeldske – og i over førti år var general Georg Frederik von Krogh byens mektigste mann.

Tirsdag 11. november. Oppmøte: Suhmhuset, klokka 19.00.

Les videre

Da borgerne ytret seg fritt

[Kong Christian Frederik (1786 - 1848) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]

– Adressene fra stiftsstedene vinteren 1813-1814.

Foredraget handler om de borgere i de tre stiftsstedene Bergen,  Trondheim og Christiania, som var spesielt aktive vinteren 1813-18. Foredraget fokuserer på aktivitet i form av politiske adresser eller «opprop». Vi får et innblikk i hva som lå bak disse ytringene og hvilken virkning de hadde i samfunnet og de politiske prosesser.

Lørdag 19. oktober. Suhm-huset klokka 14.00.

Les videre

Dilemmaer i bygningsvernet

[Smedstuen (1983) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com]På Ladestien, i Devlebukta, står en gammel gartneribygning som en gang tilhørte landstedet Smedstuen. Bygningen har i mange år stått til forfall, men i 2011 tok Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling over leieforholdet med mål om full istandsetting. Foredrag ved byggeleder og arkitekt Svein Rasmussen om erfaringer fra istandsettingen av gartneriet.

Tirsdag 19. februar. Suhmhuset kl 19.00.

Les videre

Trøndelag flyavdeling og overgivelsen av Værnes

[Bundesarchiv, Bild 101I-619-2663-06 / Kestner / CC-BY-SA]Overgivelsen av Værnes er av historikerne Max Tamelander og Nikolas Zetterling blitt beskrevet som en av de viktigste hendelsene som berget tyskernes forsyningsproblemer under felttoget i Norge i 1940. Foredrag ved Frode Lindgjerdet, førstekonsulent ved Vitenskapsmuseet.

Søndag 20. januar. Suhmhuset kl. 13.00. Ansvarlig: Tor Anders Martinsen Bekken, THF.

Les videre