Da borgerne ytret seg fritt

[Kong Christian Frederik (1786 - 1848) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]

– Adressene fra stiftsstedene vinteren 1813-1814.

Foredraget handler om de borgere i de tre stiftsstedene Bergen,  Trondheim og Christiania, som var spesielt aktive vinteren 1813-18. Foredraget fokuserer på aktivitet i form av politiske adresser eller «opprop». Vi får et innblikk i hva som lå bak disse ytringene og hvilken virkning de hadde i samfunnet og de politiske prosesser.

Lørdag 19. oktober. Suhm-huset klokka 14.00.

Arrangører: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen DTA.

Foredragsholder er Magne Njåstad, førsteamanuensis i historie ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU.

Last ned plakat for arrangementet:

NB: THF vil gjerne få presisere at en er klar over at portrettet i illustrasjonen knapt nok representerer en borger. Like fullt kom senere Kong Christian Fredrik blant annet med et opprop om almen bevæpning sommeren 1814, og var en sentral person i de viktige begivenhetene.

Kommentarer er stengt.