Tag Archives: Apotekergården

Plakett til Løven

[Apotekergården (1902) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]Plakettkomiteen inviterer til avduking av plakett på Løven på Ilevollen. Det blir appeller og hornmusikk i tillegg til selve avdukingen. Arrangement er lagt til Marcus Thranes  dødsdag. Arrangementet settes i sammenheng med stemmerettsjubileet 1913-2013.

Tirsdag 30. april. Oppmøte: Løven / hjørnet Ilevollen – Østre Ila / Ila gamle apotek klokka 17.00.

Les videre