Plakett til Løven

[Apotekergården (1902) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]Plakettkomiteen inviterer til avduking av plakett på Løven på Ilevollen. Det blir appeller og hornmusikk i tillegg til selve avdukingen. Arrangement er lagt til Marcus Thranes  dødsdag. Arrangementet settes i sammenheng med stemmerettsjubileet 1913-2013.

Tirsdag 30. april. Oppmøte: Løven / hjørnet Ilevollen – Østre Ila / Ila gamle apotek klokka 17.00.

Arr.: Plakettkomiteen i Trondhjems Historiske Forening, Ila Velforening og LO i Trondheim

Fullstendig program:

 • Kl. 17.00
  Avduking av en plakett av Marcus Thrane på Løven / hjørnet Ilevollen – Østre Ila / Ila gamle apotek

  Appeller:

  • Rolf Grankvist, historiker
  • Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim

  Musikk ved Jernbanens Musikkorps og Dirigent Roger Rønning

 • Kl.17.30
  Samling i kjellerstua på Ila kirke.
  Foredrag om Marcus Thrane fra kristen kommunist til liberal sosialist.

  Foredragsholder:

  • Historiker, og æresmedlem i THF, Rolf Grankvist

Kommentarer er stengt.