Tag Archives: opprop

Redd Kjøpmannsgata 36!

[Kjøpmannsgata 34, 36 og 38 - Olav Tryggvasons gate 1 (1936) fra Trondheim byarkivs flickrstrøm]For en tid tilbake stilte THF seg bak et opprop om å bevare Kjøpmannsgata 36. Her kan du nå lese hele oppropet igjen, bare så du ikke glemmer det:

«Redd Kjøpmannsgata!

21. januar tok Bygningsrådet i Trondheim en impulsiv og historieløs avgjørelse. Som lyn fra klar himmel vedtok man å tillate riving av bygården Kjøpmannsgata 36. Eiendommen består av en toetasjes bygning med fasade mot Kjøpmannsgata og en større del mot bakgården. Gården mot gata ble bygget etter bybrannen i 1841 og står på murene av en mer enn 300 år gammel hvelvkjeller.

Les videre

Da borgerne ytret seg fritt

[Kong Christian Frederik (1786 - 1848) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]

– Adressene fra stiftsstedene vinteren 1813-1814.

Foredraget handler om de borgere i de tre stiftsstedene Bergen,  Trondheim og Christiania, som var spesielt aktive vinteren 1813-18. Foredraget fokuserer på aktivitet i form av politiske adresser eller «opprop». Vi får et innblikk i hva som lå bak disse ytringene og hvilken virkning de hadde i samfunnet og de politiske prosesser.

Lørdag 19. oktober. Suhm-huset klokka 14.00.

Les videre