Tag Archives: teater

Deus Ex Machina

Vi sparker i gang arrangementsåret med foredrag om teaterhistorie!
Deus ex Machina – Dekorasjoner og sceneteknikk fra en nær teaterfortid.

Tirsdag 17. januar på Teatercaféen, entré: kr 50,-

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA

Deus ex Machina er en latinsk frase som brukes for å betegne at en uventet hendelse inntreffer, og løser en ellers tilsynelatende håpløs eller fastlåst situasjon. Frasen brukes primært til å betegne denne typen ’trylleløsninger’ i teater, film og tv-dramatikk. Fenomenet har sin rot i det greske, antikke teater, hvor Deus ex Machina – guden fra maskinen – ble heist ned på scenen for å med sitt blotte nærvær løse stykkets konflikt og bringe intrigen til sin konklusjon. Les videre