Deus Ex Machina

Vi sparker i gang arrangementsåret med foredrag om teaterhistorie!
Deus ex Machina – Dekorasjoner og sceneteknikk fra en nær teaterfortid.

Tirsdag 17. januar på Teatercaféen, entré: kr 50,-

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA

Deus ex Machina er en latinsk frase som brukes for å betegne at en uventet hendelse inntreffer, og løser en ellers tilsynelatende håpløs eller fastlåst situasjon. Frasen brukes primært til å betegne denne typen ’trylleløsninger’ i teater, film og tv-dramatikk. Fenomenet har sin rot i det greske, antikke teater, hvor Deus ex Machina – guden fra maskinen – ble heist ned på scenen for å med sitt blotte nærvær løse stykkets konflikt og bringe intrigen til sin konklusjon.

Førsteamanuensis Ellen Karoline Gjervan vil i dette foredraget se nærmere på scenemaskineriet som rent teknisk gjorde Deus ex Machina mulig. Dette maskineriet var del av en scenepraksis; dvs. en måte å iscenesette stykker på, som dominerte europeisk teater i nesten 300 år.

Kulisseteatrets scenepraksis er en praksis som strekker seg fra sin fødsel i renessansen via et høydepunkt innen barokken, og helt fram til overgangen mellom romantikken og realismen godt utpå 1800-tallet.

I dag sitter vi igjen med de materielle restene av denne praksisen, i form av teaterscener – som Trøndelag Teaters gamle scene, scenemaskineri og annet sceneutstyr bygd for å tilfredsstille kulisseteatrets idealer. Hva har vi av fortidsminner i denne kategorien i Norge, hvor er de og hvordan står det til?

Kommentarer er stengt.