Tag Archives: Lade

Med utsikt til alle kanter – Om gårder til lyst, fred og hvile rundt Trondheim

Ringve

Foto: Vibekke Vange, NTNU.

«Lystgårdskulturen var for de mest representative anleggenes vedkommende, preget av prinsipper som var knesatt ute i Europa allerede i 1730-årene», skriver kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen. I de nordiske land hadde de sin storhetstid i  hundreårsperioden 1750–1850.

Torsdag 16. april. Ringve Musikkmuseum, Trondheim, kl. 12:00–18:30.

Les videre

Kirkegårdsvandring Lade kirke

[Lade Kirke (ca. 1915) fra Trondheim byarkivs flickr-strøm]Lade kirke er den gamle fylkeskirka til Strinda. Etter reformasjonen var den hovedkirke for Strinda prestegjeld frem til Strinda (Moholt) hovedkirke ble bygget i 1900. Selve kirkebygget er fra ca. 1200. Vi skal se på både kirkebygget og kirkegården sammen med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 8. juni 2014. Oppmøte utenfor Lade kirke/Harald Hårfagres gate 2 klokka 12.30

Les videre

Hus og hage til besvær; eller også begjær!

VillaRognlienEn befaring der en  hagevandring og  eksteriøropplevelse av Villa Rognli kan avdekke noe av idegrunnlaget i den historiske arven som ligger i Karl Norums «første hus og hage».

Hovedspørsmål: «Vil de opprinnelige ideene kunne leve videre gjennom dagens skjøtsel og bruk av eiendommen Villa Rognli?»

Onsdag 28. august. Oppmøte: Villa Rognli, Lade Allé 48, klokka 18.00.

Les videre

I familien Lysholms fotspor på Lade

Martha Angell Lysholm Bernhoft (1764 - 1826)

Vandring fra Jørgen B.
Lysholms vei til Smedstua, ved historiker Terje Bratberg.

Søndag 10. Juni, kl. 13:00 . Oppmøte: Jørgen B. Lysholms vei /Lade Allé, ansvarlig: Merethe Kristiansen, DTA.

OBS! Ny dato!

Kulturminnedagen

Avlyst pga. dobbelbooking.

Ladestien og Smedstua. Kulturhistorisk vandring ved historiker Terje Bratberg. Oppmøte ved parkeringsplassen i Ringvebukta (Fagerheim allé).

Søndag 11. september, kl 14:00.

Ringvebukta.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA