Med utsikt til alle kanter – Om gårder til lyst, fred og hvile rundt Trondheim

Ringve

Foto: Vibekke Vange, NTNU.

«Lystgårdskulturen var for de mest representative anleggenes vedkommende, preget av prinsipper som var knesatt ute i Europa allerede i 1730-årene», skriver kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen. I de nordiske land hadde de sin storhetstid i  hundreårsperioden 1750–1850.

Torsdag 16. april. Ringve Musikkmuseum, Trondheim, kl. 12:00–18:30.

I Breidablikk 16. april settes det fokus på arkitekturen, forutsetningene, ideene, kulturen, livet, hagene og utfordringene som disse anleggene står overfor i dag. Seminaret er et samarbeid mellom Disen kolonial, Ringve Musikkmuseum, NTNU Ringve botaniske hage, Byantikvaren i Trondheim, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling og Trondhjems Historiske Forening.

Fra programmet, med forbehold om endringer, nevner vi:

  • Historiker Terje Bratberg, Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum, Trondheim
  • Professor emeritus Magne Bruun, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås
  • Arkitekt Bente Egeland, Trondheim eiendom, Trondheim
  • Kunsthistoriker Daniel Johansen, Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum, Trondheim
  • Kunsthistoriker Leif Erling Maliks, Trondheim
  • Museumspedagog Lars Erik Melhus, Ringve Musikkmuseum, Trondheim
  • Kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen, Oslo
  • Daglig leder Vibekke Vange, NTNU Ringve botaniske hage
  • Eier Anne Cathrine Due Aagaard, Lillegården, Trondheim

NB: Påmeldingsfrist: 13. april.

Praktiske opplysninger:
Pris: Seminaravgift er NOK 900 og inkluderer lunsj, kaffe, te etc.
Sted: Seminaret finner sted på Ringve Musikkmuseum og varer fra kl. 12:00 til kl. 18:00. Deretter blir det omvisning i hovedbygningen og i landskapsparken på Ringve.
Påmelding: Bindende påmelding skjer til sjur.harby@disenkolonial.no eller på 488 97 714 innen 13. april.
Oppgi adresse for faktura ved påmelding

Se program for nærmere opplysninger.

Kommentarer er stengt.