Hus og hage til besvær; eller også begjær!

VillaRognlienEn befaring der en  hagevandring og  eksteriøropplevelse av Villa Rognli kan avdekke noe av idegrunnlaget i den historiske arven som ligger i Karl Norums «første hus og hage».

Hovedspørsmål: «Vil de opprinnelige ideene kunne leve videre gjennom dagens skjøtsel og bruk av eiendommen Villa Rognli?»

Onsdag 28. august. Oppmøte: Villa Rognli, Lade Allé 48, klokka 18.00.

Arr: Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen – DTA.

Velkommen til en åpen, inntrykksfull og trivelig vandring i ”den historiske hagen” på Villa Rognli. Både hage og hus vil bli presentert i løpet av kvelden. Og arkitekt Karl Norum og hans daværende arbeidsgiver, trelasteier Jacob Digre i Sandgata, er en del av det denne kvelden skal dekke.

Også i august er det spennende og viktige dager i historismehagen rundt Villa Rognli på Ladehalvøya. Sjøl om blomstringen ikke er lenger er på sitt vakreste, er hagen også nå en opplevelse for oss som til daglig bruker tid på den gjennom året. Frukttrærne modner sin avling, mens bærbusker har gitt mat til trost og stær de siste ukene. Sommerblomster kaster fortsatt flerfargede uttrykk fra flere sitteplasser rundt huset. Noen stauder er ennå i blomst, og rosenes farger kan ses fra flere steder i hagen. Gamle og nye busker og trær rammer inn de klassiske rommene i landskapshagen, og grønnsværet er ennå friskt og vakkert. Og ennå er den fantastiske livskraften sommerens flor sterkt levende i minnet. Det samme er den glade forventningen om det som igjen skal komme til neste vår.

På denne tiden er det sjølsagt også hyggelig å vise fram en hage som er preget av både gammel og ny tid, og med stelte og ustelte bed og rabatter og utplasserte hageredskap som vitner om at her jobbes det, iallfall litt.

Villa Rognli ble utskilt fra Ringve i 1880 under navnet Lille-Ringve, og dragestilvillaen på toppen av haugen er oppført av Elise, datter til Finne på Devle gård og konsul Vilhelm Schüren. Sammen med den opprinnelige hagen på 18-19 mål utgjør hovedhuset og de andre bygningene i dag et verdifullt kulturminne. Husets andre og tredje eier var engelskmannen Lipscomb og agent Bernhard Brekke.

Hallfred og Asbjørg Høyem, besteforeldrene til dagens eier, Berit Høyem, kjøpte eiendommen i 1914. Etter disse overtok sønn Torbjørn Høyem og kona Solveig som eiere. Det betyr at til neste år feirer samme familie hundre sammenhengende år på Rognli. Både besteforeldre, foreldre og barn har skjøttet eiendommen på en måte som gjorde at da Trondheim kommune ønsket å spesialregulere hus og eiendom med formål bevaring i 1991, så var det lett for familien å gå inn for dette.

Det er sjølsagt fortsatt slik at ansvaret for dette kulturminnet helt og fullt ligger på dagens eier. Over tid har vi drevet og driver et kontinuerlig vedlikehold av en krevende bygningsmasse, samtidig som ideene og hovedprinsippene bak ”den historiske hagen” er med oss i alt vi gjør med hagerommene og ny og gammel beplantning. Eiendommen utgjør i dag omtrent 13 mål, og randplantingen omkring og adkomsten til eiendommen er heldigvis sikret gjennom spesialreguleringsplanen.

Vi tror det er best om dere parkerer på Rema stormarked lengst vest mot Nobø-eiendommene, for der er det god plass til alle. Dermed kan dere komme gående østover i Lade Allé mot nedre del av hovedadkomsten der den gamle og slitne bjørkealleen begynner. Og her møter dere oss, for befaringen starter ved begynnelsen av hovedadkomsten. Vi rusler deretter på knastrende grus, preget av sommerregnet eller sommertørken, opp til husene for å forsøke å tenke oss over hundre år tilbake i tid.

Vi vil forsøke å ta dere med på en vandring som vil vise at det bak denne hagekunsten som omrammer husene på Rognli finnes bevisste tanker og ideer, både om det å framheve en bygningsmasse, men også om det å skape sjølstendige rom som skal fungere som en helhet. Ved å bli kjent med de opprinnelige ideene bak hagen vil det være lettere å se om våre endringer og gjennomførte ideer for å skape en hage som vi kan trives i og med i dag, samtidig kan forsvares faglig og kulturhistorisk. Dermed blir en tilleggsside med denne ettermiddagen å få et innblikk i hvordan en familie forsøker å forvalte et kulturminne som husene og hagen på Rognli representerer.

Forhåpentligvis vil det også kunne bli en ettermiddag og kveld med noe kunnskapsoverføring begge veger. Derfor; still spørsmål og kommenter det dere får se og høre. Vårt klare syn er at skråsikkerhet og sjølgodhet i synet på fortidsvern, restaurering, originalitet og hagekultur er lite fruktbart. Vi vil heller bevege oss over mot tvisynet og undringen, siden det ofte gir en langt sterkere faglig og energigivende stimulans i møtet med de fire årstider i en kulturskapt hage rundt et historismehus bygd på landet på Lade for 132 år siden.

Vi foreslår også at folk tar med seg kaffe og noe å spise, slik at man kan slappe av i hagen etter at vi har gått en runde på eiendommen. Vi rekner med at det vil gå med bortimot to og en halv til tre timer, særlig hvis været er på vår side.

Velkommen til dere alle!

Berit Høyem og Ivar Sognli

Kommentarer er stengt.