Tag Archives: 2012

Trondhjemske Samlinger 2012

ill_TS2012Trondhjemske Samlinger 2012 har begynt å lande i postkassene til foreningens medlemmer. 2012-utgivelsen inneholder fem artikler, et minneord og årsmelding og regnskap for THF for 2011-12:

  • «Domsognets skole 1775-1887» av Erlend Lund
  • «Luftvernøvelse i Trondheim 1.-2. november 1939» av Frode Lindgjerdet
  • «Kunnskapsoppbygging i en avansert periferi: Arkitekt og bygningsfagene ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt (1870-1876)» av Svein Henrik Pedersen
  • «En glemte perle: Den Nordenfjeldske Kreditbank i Dronningens gate (1875-1972)» av Tor Anders Bekken Martinsen
  • «THFs fotosamlinger» av Inger Johanne G. Røkke
  • «Minneord om Kristen Aspaas» av Rolf Grankvist og Anders Kirkhusmo

Les videre

Årsmøte 2012

Vi minner om morgendagens årsmøte på Suhmhuset 18.00-20.30. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Det er altså torsdag 20. septemeber.

SAKLISTE:
1. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Årsmelding 2011/2012.
4. Regnskap 2011/2012.
5. Valg.
6. Tildeling av signeringsfullmakt til leder + ett styremedlem.
7. Eventuelt. Innspill fra medlemmene.

Møteinnkallingene kan lastes ned her her.

Arrangement høsten 2012

Da er programmet for høstens arrangement i regi THF og Fortidsminneforeningen – DTA klart .

Høstens tema spenner fra Skansen-området med vekt på militærhistorie via Hommelvik som møteplass til Sommersetra før og idag.

For nærmere informasjon om datoer, sted og oppmøtetidspunkt, se Arrangement 2012.

Les videre

Årsmøte 2012

Styret i Trondhjems Historiske Forening kaller inn til årsmøte i foreningen torsdag 21. juni 2012 klokka 19.30. Møtet avholdes på møterom 402 på Arkivsenteret Dora, besøksadresse Maskinistgata 1.

Innkalling til årsmøtet går ut med kortere tid enn foreningens lovsatte 14 dager. Dette kommer som en følge av sykdom hos leder og en pressende nødvendighet av å få avholdt årsmøtet før sommerferien.

Les videre

Arrangement våren 2012

Bruns kart over Trondhjem med byggebelte (1925)Da er programmet for våren 2012 på plass.

Vi kan nevne besøk på psykiatrimuseet på Rotvoll, familiedag på Steinvikholmen og vandring i familien Lyshoms fotspor på Lade.

Se arrangementsiden for detaljer på tidspunkt og sted. Følg med på sidene her for detaljer om det enkelte arrangement.

Vi ønsker nye og gamle gjester velkommen!