Trondhjemske Samlinger 2012

ill_TS2012Trondhjemske Samlinger 2012 har begynt å lande i postkassene til foreningens medlemmer. 2012-utgivelsen inneholder fem artikler, et minneord og årsmelding og regnskap for THF for 2011-12:

  • «Domsognets skole 1775-1887» av Erlend Lund
  • «Luftvernøvelse i Trondheim 1.-2. november 1939» av Frode Lindgjerdet
  • «Kunnskapsoppbygging i en avansert periferi: Arkitekt og bygningsfagene ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt (1870-1876)» av Svein Henrik Pedersen
  • «En glemte perle: Den Nordenfjeldske Kreditbank i Dronningens gate (1875-1972)» av Tor Anders Bekken Martinsen
  • «THFs fotosamlinger» av Inger Johanne G. Røkke
  • «Minneord om Kristen Aspaas» av Rolf Grankvist og Anders Kirkhusmo

Med dette nummeret ute, er vi igjen i rute med 2013-utgivelsen som kommer senhøstes.

Har du ikke mottatt samlingene i løpet av en drøy uke, men mener du skulle hatt den, ta kontakt med oss. Ikke-medlemmer kan kjøpe samlingene for 200,- ved å henvende seg gjennom dette skjemaet.

Kommentarer er stengt.