Arrangement høsten 2012

Da er programmet for høstens arrangement i regi THF og Fortidsminneforeningen – DTA klart .

Høstens tema spenner fra Skansen-området med vekt på militærhistorie via Hommelvik som møteplass til Sommersetra før og idag.

For nærmere informasjon om datoer, sted og oppmøtetidspunkt, se Arrangement 2012.

Vi kommer tilbake med dato, sted og tema for årets julemøte, så snart vi har det klart.

Vi minner også om årsmøtet som er lagt til 20 september. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkomne til arrangement og årsmøte.

Alle arrangement er i regi av Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling, om ikke annet er angitt.

Vel møtt!

Kommentarer er stengt.