Tag Archives: midtbyen

Åpent møte kulturminneplan

[Danielsveita 2 (1979) fra Trondheim byarkivs flickrstrøm]Vi minner om at Trondheim kommune ved Byutviklingskomiteen og Kultur-, Idrett- og Friluftslivskomiteen inviterer til åpent debattmøte torsdag 3. oktober.

Debatten vil gå rundt temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025.

Dagens agenda er:

  • Åpning v/Erling Moe, leder av bystyrekomite for kultur, idrett og friluftsliv
  • Orientering om planen v/Gunnar Houen, byantikvar
  • Kommentar v/Daniel Johansen, historiker og politiker
  • Pause
  • Debatt. Møteleder Jan Bojer Vindheim, leder av bystyrekomite for byutvikling

Les videre

Hvordan har bybrannene formet Trondheim?

[Brann i Magnus den Godes gate (1953) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com] Bybrannene har gjennom tidene vært en av de faktorene som har hatt størst  innflytelse på utforminga av Trondheims bybilde. Byvandringa vil konsentrere seg om storbrannene på 1600-, 1700- og 1800-tallet og om de følgene de fikk for gateregulering og arkitektur i Trondheim. Byvandring med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 1. september. Oppmøte: Gamle bybro, klokka 14.00.

Les videre