Tag Archives: Cicignon

Hvordan har bybrannene formet Trondheim?

[Brann i Magnus den Godes gate (1953) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com] Bybrannene har gjennom tidene vært en av de faktorene som har hatt størst  innflytelse på utforminga av Trondheims bybilde. Byvandringa vil konsentrere seg om storbrannene på 1600-, 1700- og 1800-tallet og om de følgene de fikk for gateregulering og arkitektur i Trondheim. Byvandring med historiker Svein Henrik Pedersen.

Søndag 1. september. Oppmøte: Gamle bybro, klokka 14.00.

Les videre