Tag Archives: Rotvoll

Omvisning på psykiatrimuseet Rotvoll

Omvisning på Psykiatrimuseet på Rotvoll omvisning ved Erling Killingberg og Bjørn Rønning. Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har ny dato.

Onsdag 15. februar kl. 19:00, Psykiatrimuseet på Rotvoll, entré kr 20. NB! maks 20 deltakere.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Interessen for psykiatrien og det psykiske helsevernets historie har i de senere år vært økende. Samtidig har en stor del av kildematerialet til dette feltet stått i fare for å forsvinne pga. modernisering og nedbygging/avvikling av de psykiatriske institusjonene. Særlig gjelder dette bygninger og gjenstander, men også til en viss grad andre kildetyper som dokumenter, nedtegninger og eldre psykiatrisk faglitteratur, et kildemateriale som har stor verdi i undervisnings-/forskningssammenheng.

Les videre