Tag Archives: omvisning

Omvisning i Ila kirke

[Ila Kirke (ca. 1915) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]I vår besøkte vi Lade kirke, og sist fredag hadde vi i samarbeid med Fortidsminneforeningen tårnvandring i Vår frues kirke under kulturnatt. Nå på torsdag står nok en kirke for tur. Kirketurneen fortsetter med et besøk i Ilen kirke.

Ilen (Ila) kirke ble innviet 7. juni 1889, og fyller således 125 år i år. I den anledning tar THF og historiker Svein Henrik Pedersen med oss på en omvisning i og utenfor kirka.

Torsdag 18. september. Oppmøte: Ved inngangen av kirken kloken 19.00.

Les videre

Omvisning i St. Olav katolske kirke

[St. Olav kirke på Wikinedia Commons]Bli med på en vandring i St. Olav katolske kirke i Trondheim. Egil Mogstad, som 26.1.14 ble vigslet til prest i Den katolske kirke, vil vise rundt i kirken. Dagens bygg, oppført i 1973 etter tegninger av Per Kartvedt, vil på grunn av plassproblemer og dårlig teknisk tilstand snart rives og erstattes av en ny. Den nye kirken håper man å kunne starte byggingen av i august 2014 med en ferdigstillelse rundt årsskiftet 2015-16.

Onsdag 19. februar 2014. St. Olav katolske kirke/Schirmers gate 1, klokka 19.30

Omvisning Schøningsdal gård

[Kartbrouillon over Arvefæstet Foreningen i Trondhjems Udmark (1857) fra Trondheim Byarkivs flickr-strøm]«For sin havte Møie med at inventere Malerierne og Deviserne til Illuminationen udenfor Raadstuen ved Jubelfæsten 1760 for Suverainiteten» mottok Gerhard Schiøning Magistratens festebrev på denne plassen som senere ble kjent som Schøningsdal eller Collinsdal. Dagens eiere av Schøningsdal , Terje Myran og Hilde Bente Lund, gir en orientering om gården og om rehabiliteringen.

Torsdag 6. juni. Oppmøte: Schøningsdal gård, start klokka 19.00. Parkering ved Ferista i Fjellsetervegen.

Les videre

Omvisning på psykiatrimuseet Rotvoll

Omvisning på Psykiatrimuseet på Rotvoll omvisning ved Erling Killingberg og Bjørn Rønning. Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har ny dato.

Onsdag 15. februar kl. 19:00, Psykiatrimuseet på Rotvoll, entré kr 20. NB! maks 20 deltakere.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Interessen for psykiatrien og det psykiske helsevernets historie har i de senere år vært økende. Samtidig har en stor del av kildematerialet til dette feltet stått i fare for å forsvinne pga. modernisering og nedbygging/avvikling av de psykiatriske institusjonene. Særlig gjelder dette bygninger og gjenstander, men også til en viss grad andre kildetyper som dokumenter, nedtegninger og eldre psykiatrisk faglitteratur, et kildemateriale som har stor verdi i undervisnings-/forskningssammenheng.

Les videre

Spesialomvisning Norsk rettsmuseum

Omvisning på Norsk rettsmuseum. Museet holder kveldsåpent spesielt for oss.

Bli med på en fortelling om kjeltringer før og nå:

«Norsk Rettsmuseum er det nasjonale museet for justissektoren. En hovedidé med all formidling vi driver, er å vise hvordan lov og rett alltid har vært – og alltid vil være – nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. Derfor forteller vi ikke bare om fortiden, men også om lov og rett i vår egen samtid.»

Påmelding til dentronderske@fortidsminneforeningen.no, innen fredag 21. oktober. Billettavgift per pers 70 Kr.

Tirsdag 25. oktober 2011, kl 19:00

 Norsk rettsmuseum, Kongens gate 95 (Inngang fra Erling Skakkes gate).

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA