Tag Archives: Huidtfeldtgården

Julemøtet 2011

Trondhjems Domkirke (ca. 1915) by Trondheim Byarkiv

Kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen presenterer Huidtfeldtgården, mens  Trondheim Byarkivs Haldis Isachsen holder fotoforedraget ”En vandring i Trondheim før og nå”.

 Tirsdag 29. november, klokka 19:00  

Huidtfeldtgården (tidl. Jernbanefolkets Hus), Kjøpmannsgata 14.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA