Tag Archives: Nissen

Æresmedlemmer

Nyutnevnte æresmedlemmer f.v. Anders Kirkhusmo, Rolf Grankvist og nestleder Tor Anders Bekken Martinsen. Harald Nissen var ikke tilstede.

Nyutnevnte æresmedlemmer f.v. Anders Kirkhusmo og Rolf Grankvist med nestleder Tor Anders Bekken Martinsen. Harald Nissen var ikke tilstede.

I forbindelse med årsmøtet hadde vi gleden av å utnevne tre æresmedlemmer av THF. Rolf Grankvist, Anders Kirkhusmoe og Bo Harald Nissen ble alle utnevnt på bakgrunn av sitt massive arbeide for foreningen.

De tre ble overrakt diplomer og blomster av leder og nestleder.

Vi tar oss den frihet å publisere alle ord nedskrevet av nestleder Tor Anders Bekken Martinsen for anledning:

Les videre