Tag Archives: museum

Omvisning på psykiatrimuseet Rotvoll

Omvisning på Psykiatrimuseet på Rotvoll omvisning ved Erling Killingberg og Bjørn Rønning. Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har ny dato.

Onsdag 15. februar kl. 19:00, Psykiatrimuseet på Rotvoll, entré kr 20. NB! maks 20 deltakere.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Interessen for psykiatrien og det psykiske helsevernets historie har i de senere år vært økende. Samtidig har en stor del av kildematerialet til dette feltet stått i fare for å forsvinne pga. modernisering og nedbygging/avvikling av de psykiatriske institusjonene. Særlig gjelder dette bygninger og gjenstander, men også til en viss grad andre kildetyper som dokumenter, nedtegninger og eldre psykiatrisk faglitteratur, et kildemateriale som har stor verdi i undervisnings-/forskningssammenheng.

Les videre

Spesialomvisning Norsk rettsmuseum

Omvisning på Norsk rettsmuseum. Museet holder kveldsåpent spesielt for oss.

Bli med på en fortelling om kjeltringer før og nå:

«Norsk Rettsmuseum er det nasjonale museet for justissektoren. En hovedidé med all formidling vi driver, er å vise hvordan lov og rett alltid har vært – og alltid vil være – nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. Derfor forteller vi ikke bare om fortiden, men også om lov og rett i vår egen samtid.»

Påmelding til dentronderske@fortidsminneforeningen.no, innen fredag 21. oktober. Billettavgift per pers 70 Kr.

Tirsdag 25. oktober 2011, kl 19:00

 Norsk rettsmuseum, Kongens gate 95 (Inngang fra Erling Skakkes gate).

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA