Omvisning på psykiatrimuseet Rotvoll

Omvisning på Psykiatrimuseet på Rotvoll omvisning ved Erling Killingberg og Bjørn Rønning. Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har ny dato.

Onsdag 15. februar kl. 19:00, Psykiatrimuseet på Rotvoll, entré kr 20. NB! maks 20 deltakere.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Interessen for psykiatrien og det psykiske helsevernets historie har i de senere år vært økende. Samtidig har en stor del av kildematerialet til dette feltet stått i fare for å forsvinne pga. modernisering og nedbygging/avvikling av de psykiatriske institusjonene. Særlig gjelder dette bygninger og gjenstander, men også til en viss grad andre kildetyper som dokumenter, nedtegninger og eldre psykiatrisk faglitteratur, et kildemateriale som har stor verdi i undervisnings-/forskningssammenheng.

Rotvoll psykiatriske sykehus ble oppført i 1872, som det andre statlige asylet i Norge. I 1962 overtok Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune driften og sykehuset ble da en del av Trøndelag psykiatriske sykehus. Rotvoll ble gradvis nedlagt som psykiatrisk institusjon i siste halvdel av 80-årene. Hovedanlegget er i dag leid ut til Høgskolen i Sør-Trøndelag.

I 1992 åpnet Fagforbundet 178 Pensjonistforening, Divisjon St. Olavs Hospital en museumsutstilling i D-fløyen, den gamle kvinnefløyen, på Rotvoll Sykehus. Fløyen ble da restaurert i retning av slik den var da sykehuset var nytt. Utstillingslokalene består blant annet av en gang med ti tematisk ordnede celler. I tillegg rommer museet fellesrom som spiserom og stue, et bibliotek med en stor boksamling samt et stort «behandlingsbad» og toaletter. I loftsetasjen er det noen beboelsesrom for tidligere ansatte, et møterom og en god del magasinrom. Det er samlet inn gjenstander knyttet til dagligliv og behandling fra ulike tidsepoker.

Det er også gjenstandsmateriale fra forskjellige andre psykiatriske institusjoner i Trøndelag som Reitgjerdet (i dag Brøset), Østmarka og Ringvål.

Ansvarlig: Ragnhild Berge, THF.

2 responses to “Omvisning på psykiatrimuseet Rotvoll

  1. Hvordan kan man melde seg på?

  2. Det har falt ut av teksten og var litt dårlig synlig i plakaten. Påmelding skjer til: dentronderske@fortidsminneforeningen.no. Men jeg har videresendt e-posten din, så du skal bli kontaktet om bekreftelse på ledig plass snart.