Omvisning i St. Olav katolske kirke

[St. Olav kirke på Wikinedia Commons]Bli med på en vandring i St. Olav katolske kirke i Trondheim. Egil Mogstad, som 26.1.14 ble vigslet til prest i Den katolske kirke, vil vise rundt i kirken. Dagens bygg, oppført i 1973 etter tegninger av Per Kartvedt, vil på grunn av plassproblemer og dårlig teknisk tilstand snart rives og erstattes av en ny. Den nye kirken håper man å kunne starte byggingen av i august 2014 med en ferdigstillelse rundt årsskiftet 2015-16.

Onsdag 19. februar 2014. St. Olav katolske kirke/Schirmers gate 1, klokka 19.30

Kommentarer er stengt.