Dilemmaer i bygningsvernet

[Smedstuen (1983) fra Trondheim Byarkiv på flickr.com]På Ladestien, i Devlebukta, står en gammel gartneribygning som en gang tilhørte landstedet Smedstuen. Bygningen har i mange år stått til forfall, men i 2011 tok Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling over leieforholdet med mål om full istandsetting. Foredrag ved byggeleder og arkitekt Svein Rasmussen om erfaringer fra istandsettingen av gartneriet.

Tirsdag 19. februar. Suhmhuset kl 19.00.

Arr: Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Gartneriet på Smedstua er en del av den romantiske og overklassepregede lystgårds-kulturen på Lade, i et landskap som er blitt kalt ”Trondheims Arkadia”. Denne kulturen oppsto egentlig i form av avlsgårdene på 1600-tallet og varte i nesten 200 år. Fra rundt 1850 gjenoppsto den – men nå ikke lenger som gårder, men i form av overdådige villaer. Smedstuen var én av disse.

De flotteste sommervillaene hadde ambisiøse hageanlegg, og flere hadde ansatt gartner for å holde dem i orden. Lysholm-familiens (og senere Thams-familiens) eiendom Smedstuen var en av de mest påkostede. Sannsynligvis var gartneriet først og fremst en del av en rik families omfattende sommerdrøm, men trolig også det vi i dag ville kalle et statussymbol – dette til forskjell fra de eldre avlsgårdene hvor nytteaspektet var sentralt. Gartneriet er fortsatt under analyse, men det fremtrer mer og mer klart at det er en relativt sjelden type, i alle fall i gjenværende stand. Det er faktisk ikke mange lignende bygninger i landsdelen, trolig heller ikke på nasjonalt nivå

Restaureringen startet våren 2012 med støtte fra Trondheim kommune (eier), Sparebankstiftelsen DNB-NOR og Kulturminnefondet. Målet er en restaurering som tar hensyn til fortidens håndverk og byggeskikk. Det er ikke alltid like enkelt! Parallelt med restaureringen foregår det også forskning på stedets historie og litt etter litt blir man noe klokere.

Kommentarer er stengt.