Sommerseter, Tunga og Lavollen – tre gårdsanlegg, hver sin skjebne

Vandring med arkeolog, og leder i THF, Ragnhild Berge  i Bymarka. Der ser vi på gårdshistorie, arkeologi og gjenstående bygninger på gårdene Sommerseter, Tunga og Lavollen.

Søndag 7. oktober 2012. Oppmøte Sommersetra, Bymarka klokka 13.00. Ansvarlig: Ragnhild Berge, THF.

Arr: Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Sommerseter tilhørte i siste halvdel av 1700-tallet kanselliråd Jens Hansen Sommer, som bygde opp stedet til en solid avls- og lystgård, av flere beskrevet som Bymarkas fineste gård. Bygningene som står der i dag er fra 1700- og 1800-tallet, og fasadene har likhetstrekk til Sommergården i midtbyen.

På Tunga står våningshuset og stabburet igjen, og stedet er tatt i bruk av Steinerskolens 1. klassinger. Lavollen har flere stående bygninger fra begynnelsen av 1800-årene. Det er et av de best bevarte gårdsanleggene i Bymarka, og Trondheim kommune sørget for omfattende restaureringer av gården i løpet av 1990-tallet.

Utgangspunktet for vandringen er en interesse og bekymring for bygningene på Sommerseter. Etter flere år med uklarheter rundt overdragelse av bygningsmassen fra Trondheim kommune til Golfklubben framstår nå de opprinnelige boligdelene av anlegget i dårlig forfatning. Skal vi ta vare på gårdsanleggene i Bymarka? Og hvordan skal vi gjøre det?

Trondheim Golfklubb inviterer oss inn for en titt i Gulstua før vi går videre mot Tunga gård hvor Steinerskolen åpner dørene for oss. Turen avsluttes ved Lavollen.

Kommentarer er stengt.