Tag Archives: Foredrag

Trøndelag flyavdeling og overgivelsen av Værnes

[Bundesarchiv, Bild 101I-619-2663-06 / Kestner / CC-BY-SA]Overgivelsen av Værnes er av historikerne Max Tamelander og Nikolas Zetterling blitt beskrevet som en av de viktigste hendelsene som berget tyskernes forsyningsproblemer under felttoget i Norge i 1940. Foredrag ved Frode Lindgjerdet, førstekonsulent ved Vitenskapsmuseet.

Søndag 20. januar. Suhmhuset kl. 13.00. Ansvarlig: Tor Anders Martinsen Bekken, THF.

Les videre

Bruken av kysten i Nordland i middelalderen

Vågan i Lofoten vokste fra tidlig middelalder fram som et senter for fiskeriene i Hålogaland. Fisken som ble tørket på hjell i Lofoten ble den viktigste norske eksportvaren i middelalderen, og til Vågan kom fiskere fra store deler av regionen. Kombinasjonen jordbruk og fiske ble bærebjelken i økonomien til folket i kystområdene, og fiskerbondeøkonomien hadde sine sosiale, kulturelle og økonomiske særtrekk. Det er disse forholdene vi skal se nærmere på i dette foredraget.

Tirsdag 17. april klokka 19.00, Kystlaget Trondhjem – Fosenkaia skur-D, gratis entré og åpent for alle.

Arr: Trondhjems historiske forening og Fortidsminneforeningen-DTA.

Les videre