Vollan fordelingsstasjon

Adresse: Klæbuveien 1
Merket med plakett i 2001

Se bygning i Googles gatevisning: https://goo.gl/maps/J3b8Z63XGGu

Les mer på NVE sine nettsider:
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner/transformatorstasjoner/paulinelund/