Trondhjems Sparebank

Trondhjems Sparebank hadde siden starten i 1823 hatt tilhold i ulike lokaler, i Knudtzongården i Kjøpmannsgata frem til bybrannen i 1841, Stiftsgården 1841-46 og Munkegata 35 i 1846-63. Fra 1863 hadde sparebanken holdt til i den nye børsbygningen på hjørnet av Kongens gate og Nordre gate, der banken disponerte to rom i andre etasje, med et noe senere tillegg av to rom i første etasje.

Arbeidet med en egen bankbygning ble påbegynt i 1874, da direksjonen vedtok kjøp av to gårder i Kongens gate, mellom Søndre gate og Apotekerveita for til sammen 34 000 kroner, Wingaardgården i Søndre gate 2 og Altona i Kongens gate 4, eiere hhv. J. Wingaard og G. Hultin. Disse gårdene ble revet i 1880, og arbeidet kunnet settes i gang under ledelse av en byggekomité med Georg August Hartmann, Anton Jenssen og Helmer Lundgreen som medlemmer, alle sentrale kjøpmenn i Trondheim. Som arkitekt for den nye bankgården ble Adolf Schirmer engasjert, sønn av den kjente arkitekt H. E. Schirmer.

De første arkitekttegningene ble lagt frem på et forstandermøte sommeren 1879 sammen med et kostnadsoverslag på vel 328 000 kroner. Grunnsteinen ble lagt ned i kjelleren høsten 1881, men byggearbeidene hadde på det tidspunkt pågått i lengre tid, og bygningen sto ferdig i 1882.

Det store bankbygget er i arkitekturguiden Arkitektur i 1000 år (1999) beskrevet som en romantisk palassbygning inspirert av både fransk og veneziansk renessanse.Karakteristisk er grindverksrammene foran vinduene og de kraftige, avrundete hjørnetårnene. Bygningen ble i sin helhet kledd med hugget trøndersk sandstein med innslag av kleber. Et kuriøst innslag i utsmykningen er tre hoder over den brede hovedinngangen mot Kongens gate. Disse forestiller byggekomiteens medlemmer og har alle god portrettlikhet. Parallelt med dette byggeprosjekter reiste for øvrig Privatbanken en større murbygning i Søndre gate 14 (senere revet), også denne med Adolf Schirmer som arkitekt. Få år tidligere hadde en tredje bank, Den Nordenfjeldske Kreditbank, bygd sin murgård på hjørnet av Søndre gate og Dronningens gate (revet i 1970), og sammen markerte de tre bankbyggene Søndre gate på en tydelig måte som byens fremste finansgate.

I tillegg til sparebankens egen virksomhet ga den nye bygningen øverst i gata rom for Trondhjems Kunstforening, som leide gallerirom mot vest i andre etasje, slik at publikumsfunksjonene gikk ut over det sentrale ekspedisjonslokalet i bygningens høye første etasje. I 1923 fikk denne store bankhallen et forsterket monumentalt preg med overlys, etter tegninger av arkitekt Jacob Holmgren. For dette interiøret ble Trondhjems Sparebank tildelt Houens fonds pris i 1927.

Sparebankens hovedbygning ble i 1970-årene føyd sammen med et større moderne tilbygg på nordsiden, mellom Søndre gate og Apotekerveita, med Knut Bergersen som arkitekt (revet 2008). Samtidig ble kirkeruinen under banken, den middelalderske Gregoriuskirken, ev. Olavskirken, innlemmet i bygningskomplekset med allmenn tilgang for publikum.

Adresse: Kongens gate 4.
Merket med plakett i 1998.

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)