Trondheim tollkammer

I 1910 sto den nye tollboden endelig ferdig, tegnet av arkitekt Karl Norum og oppført i grovhugget, mørk granitt. Det store, u-formede anlegget består av en høy kontorfløy med monumental fasade mot øst og et stort vinkelformet tollager i vestre del. Vinduer og dører har jugendpreg, og fasaden har tidstypisk ornamentering med masker og dyremotiver. Hovedinngangen er rammet inn av en romersk bue, der basissteinene er ornamentert i dragestil, og sluttsteinene har det norske riksvåpenet som motiv.

En brann i dette bygningsanlegget i 1917 skyldtes visstnok tysk sabotasje rettet mot en stor mengde krigsviktige varer som skulle sendes videre til Russland. Det meste av pakkhusfløyen brant ned, men ble raskt gjenoppbygd og igjen tatt i bruk av tollvesenet. Hovedbygningen har i årenes løp gjennomgått betydelig modernisering innvendig, men med den store hallen innenfor hovedinngangen langt på vei intakt. I kontorfløyen ble lokaler i 2002 leid ut til den nyopprettede nasjonale Domstoladministrasjonen, som siden etablerte seg i Dronningens gate 2. Tollboden eies av det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom og har Tollregion Midt-Norge som største leietaker.

Adresse: Brattørkaia 13b
Merket med plakett i 1999

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)