Thomas Angells Hus

Thomas Angells Hus sto ferdig i 1772 med leiligheter for eldre kvinner fra byens velstående befolkning, slik det var bestemt i Thomas Angells testamente fra 1762. Ved innvielsen 26. oktober 1772 hadde huset plass til 16 beboere. Opprinnelig var snekkermester Heinrich Kühnemann fra Arkhangelsk tiltenkt oppgaven som arkitekt, men da stiftelsens styre gikk inn for å reise anlegget i mur i stedet for tre, gikk oppdraget til murmester J. C. Neumann. Han døde riktignok før bygningen var ferdig, men blant hans etterlatte papirer fant man bl.a. tegninger til hovedportalen. Denne var ikke tegnet av ham selv, men var bestilt fra Danmark.

Bygningen ble reist på en tomt der Dominikanerklosteret lå i katolsk tid, og tradisjonen etter denne gamle bruken av tomten var på 1700-tallet fortsatt levende, slik at «Klosteret» ble sittende som et populært navn på det nye store bygningsanlegget. Med sine fire sammenhengende Fløyer, sitt eget kapell og et indre idyllisk gårdsrom med hage og villvindekkede vegger kan Thomas Angells Hus stadig minne om et klosteranlegg.

Opprinnelig var dette en frittstående høy toetasjes murbygning med rene linjer, regelmessige fasader og mansardtak. Hovedfasaden med inngangsportal var vendt mot Bispegata med en sidefløy langs St. Jørgensveita. Etter en brann i 1835 ledet arkitekt Ole Peter Riis Høegh reparasjonsarbeidet, og en videre ombygging skjedde omkring 1840 etter tegninger av arkitekt F. Meinhardt. Fløyen mot vest var på det tidspunkt forlenget. En ny større ombygging fant sted i 1863, og huset fikk sitt nåværende eksteriørmessige utseende i 1904, etter tegninger av arkitekt Axel Guldahl sr. Han gjennomførte en betydelig ombygging og utvidelse som omfattet eiendommene Bispegata 2, Kjøpmannsgata 2, Bruveita (Kannikestrete) 1, 3, 5 og 7. En frodig berlinerbarokk stil ble tatt i bruk både i ombyggingen og i de tilbygde delene. Hjørnene mot sørvest og det nye mot sørøst ble løftet til tre etasjer, og arker med store vinduer ble satt opp på taket i de bevarte toetasjes partiene. I gårdsrommet ble det bygd tre trappetårn som avsluttes av kobbertekte løkkupler. Ved utbyggingen, som beløp seg til 365 000 kroner, ble antall leiligheter økt fra 28 til 50, de fleste for enslige, men også noen for ektepar.

Thomas Angells Hus inneholder i tillegg kontorer og flere fellesrom, bl.a. stiftelsens bibliotek. Mye av innredningen er gammel, og noe kommer fra Thomas Angells hjem, bl.a. to speil og lampetter i festsalen og høyryggede stoler på direktørens kontor.

Kapellet fra 1770 i nordfløyen har 70 sitteplasser og er rikt dekorert med bl.a. gamle utskjæringer og fire glassmalerier av Ferdinand Müller fra 1903. På alteret står en tidlig avstøpning av Thorvaldsens Kristus. To av de opprinnelige kirkebenkene i mahogni er bevart.

Adresse: Bispegata 2-4.
Eier: Thomas Angells Stiftelser.
Merket med plakett i 2001.

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)