Statsarkivet

plakett-statsarkivet

Begrunnelse: Meget godt bevart bygning for offentlige formål fra mellomkrigstida.