Statsarkivet

Mangler bilde av plakett.

Begrunnelse: Meget godt bevart bygning for offentlige formål fra mellomkrigstida.