Sporveiens gamle vognhall

Adresse: Hospitalsløkkan 20
Merket med plakett i 2001