Sporveiens gamle vognhall

[Bilde av plakett mangler]

Den elektriske sporveien i Trondheim ble åpnet for regelmessig drift mellom Ilevollen og Buran 4. desember 1901. Strøm til den nye trikkelinjen kom fra kommunens nye elektrisitetsverk i Øvre Leirfoss, og til anlegget hørte det flere bygninger med ulik størrelse og funksjon, fordelt på de to eierne Trondhjems Elektrisitetsverk og Trondhjems Sporvei. Ved bruk av to samarbeidende arkitekter fikk alle disse bygningene et tydelig felles preg.

Elektrisitetsverkets bygninger var kraftstasjonen i Leirfossen og en omformerstasjon/kontorbygning på Hospitalsløkkan. Arkitekt var Gabriel Kielland, som lot kraftstasjonen oppføre i rød upusset tegl, men med pussede og malte lisener (smale vertikale «søylefelt») på vegger og hjørner. Fasadene fikk store rundbuede vindus- og døråpninger, med klare innslag av jugend i en rekke detaljer fra svungne jernsprosser til skrifttypen i årstallet på sluttsteinen samt i en stor del av interiøret. Murmester Chr. Høiem ledet byggearbeidene, både i Leirfossen og på Hospitalsløkkan.

Arkitekt Alf Hofflund var Kiellands kompanjong på denne tiden og fikk hovedansvaret for sporveiens vognhall. Bygningen ble plassert vegg i vegg med omformerstasjonen i Hospitalsløkkan, med vognhallen lengst ute og med innkjøring fra vest. Bygningene falt langt på vei inn i det mønster Kielland fulgte ved sin e-verksstasjon. Omformerstasjonen i Hospitalsløkkan 20a er med noen detaljforskjeller en miniatyrutgave av kraftstasjonen i Øvre Leirfoss. Vognhallen skiller seg i form fra nabobygningen med sin lange bygningskropp, men glir likevel sammen til et helhetlig bygningsanlegg, med samme gesimshøyde, takvinkel, høye rundbuede vinduer/dører og de samme hvitmalte lisener i kontrast til den røde teglveggen.

Vognhallen ble i 1914 innredet til verksteder. Dette skjedde etter at ny vognhall var bygd på det gamle omnibusselskapets stalltomt på Lademoen i 1913. Etter byggingen av ny vognhall og verkstedsbygning på Dalsenget i 1922-23, ble vognhallen i Hospitalsløkkan overdratt til elektrisitetsverket og ombygd til kontor- og administrasjonsbygning.

Fra tidlig i 1990-årene var bygningen i en periode kontor- og servicelokaler for Byåsen distrikt, dvs. en av kommunens bydelsadministrasjoner. I 2009 er bygningen under ombygging til boligformål. Kontorbygningen/omformerstasjonen ved siden av har også endret funksjon. I 2004 ble bygningen solgt til billedkunstneren Håkon Gullvåg, som etter hvert har tatt hele huset i bruk bl.a. til atelier.

Adresse: Hospitalsløkkan 20
Merket med plakett i 2001

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)