Skansevakten

Denne bygningen fra 1830-årene ligger like ved stedet der den gamle Skanseporten, Byporten, sto frem til midten av 1800-tallet. Den nye Skansevakten avløste en tidligere énetasjes tømret vaktstue og føyde seg inn i et større skanseverk av voller og bastioner. På nordsiden var terrenget bygd opp mot gata og gikk i flukt med bygningens forhall. Denne oppbyggingen ble fjernet i 1901 for å utvide gateløpet, og Skansevakten fikk på denne måten en høy sokkel mot gata, der det som atkomst ble bygd en høy dobbelløpet trapp med smijernsgitter. Etter tegninger av Bernt Anker Hoffman ble arkadeåpningene og den lange loggiaen endret noe, med et tilsvarende smijernsrekkverk som i trappa.

Endringen mot gata endret en del på bygningens opprinnelige preg og forstyrret noe av den opprinnelige arkitektoniske, høytidelige virkningen. Den gamle skanseoppbyggingen var bred nok til at soldatene kunne foreta oppstillinger og eksersis utenfor det ruvende inngangspartiet, prydet av kongens monogram. Her holdt i mange år også Brigademusikken konserter.

Skansevakten ble oppført som en vinkelbygning i pusset tegl og fikk valmtak tekket med krum tegl. Bygningen ble reist som en del av et større militært byggeprosjekt innenfor vollene og Skanseporten i 1830-årene, samtidig med Gevaldigerboligen og Slaveriet. Alt dette var nye bygninger, men i Skansevakten ble det innlemmet en gammel, mindre slaveribygning som var murt opp i tegl, og denne bygningen var kjent som det gamle slaveriet på Kalvskinnet. Den lå mot vollen i vest (Vollgata) og ble liggende som første etasje i Skansevaktens vestfløy og innredet til sykestue. I den påbygde andreetasjen i denne fløyen ble det innredet et nytt arrestlokale med tre celler. I loftsetasjen lå det opprinnelig to ekstra kasjotter, mens den øvrige delen av bygningen var forbeholdt offiserer og soldater; vaktstuer, en rettssal, et offisersarrestværelse og et underoffisersrom.

Skansevaktens eksteriør er bevart temmelig intakt siden bygningen sto ferdig i 1837. Innvendig er det gjort visse endringer i romløsning og innredning. Innenfor hovedinngangen, som ligger midt i den langstrakte loggiaen mot gata, har huset en rommelig trappehall med inngang til de ulike rommene. De gamle arrestlokalene er feks. omgjort til to større saler, mens bygningen ellers er disponert til kontorer og garderober.

I siste del av 1800-tallet hadde Brigademusikken tilholdsrom og øvingslokale i bygningen. I nyere tid ble Skansevakten benyttet av stabssjefen til slutten av 1960-årene. Lokalene ble deretter overtatt av Forsvarets Distriktsmusikkorps, slik at bygningen igjen ble base for byens militærmusikk. I senere år har bygningen vært eid av universitetet i Trondheim, som har brukt lokalene som verksted, bl.a. i forbindelse med oppbygging av utstillinger.

Adresse: Kongens gate 97.
Merket med plakett i 1980.
Fredet i 1927.

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)