Trondheim rådhus

Den tidligere bygningen på dette stedet var den gamle Rollgården, som ble revet i 1895. Den nye eieren av eiendommen, Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL), reiste i årene 1895-98 sin nye store murbygning på tomten.

Arkitektene ga den ruvende treetasjes skolebygningen et noe tungt og pompøst preg i nyrenessansestil med valmede hjørnetak, fremskutt midtparti og sidefløyer. Bygningen var oppført i rød, frilagt tegl, med gul tegl i kontrasterende horisontale bånd i hele første etasjes/sokkelens yttervegger, i langsgående fremspring mellom andre og tredje etasje, samt i hjørnene og over inngangspartiene. I midtpartiet på fasaden mot Munkegata ble det anlagt en høy trapp til hovedinngangen i første etasje. Innenfor åpnet det seg en stor trappehall, og til inngang på baksiden var det i den samme aksen bygd et trappehus med glassmalerier, som fortsatt eksisterer. Motivene i disse er hentet fra ulike tekniske fag. Bygningen fikk to korte sidefløyer mot øst, dvs. parken som fra 1953 har navnet Archidiakoni plass.

Læreanstalten hadde startet sin virksomhet i 1870, med betydelig støtte fra Thomas Angells Stiftelser. Frem til flyttingen til Munkegata hadde skolen lokaler i Dessengården i Vår Frue gate l , et trepalé med fasade mot Erling Skakkes gate. Fra 1890 var TTL en fireårig høyskole etter tysk mønster, og skolen utdannet både ingeniører og arkitekter på et midlere nivå. Mange av disse fortsatte og avsluttet senere sine tekniske studier i utlandet, spesielt i Tyskland.

Driften av TTL var offensiv og ambisiøs, og direktør, styre, lærerråd og forstanderskap sto i 1878 sammen med byens magistrat og formannskap bak et forslag om en teknisk høyskole i Trondheim. Reisingen av den nye bygningen i Munkegata var en del av denne offensive satsningen, og bygningen var på det tidspunkt den sto ferdig, et aktuelt sted for den fremtidige høyskolen. Da den ble besluttet lagt til Trondheim i 1900, ble det imidlertid planlagt i en større målestokk, og ny tomt ble stilt til rådighet av kommunen på Gløshaugen.

TTL ble avviklet etter at Norges Tekniske Høgskole (NTH) åpnet i 1910, og bygningen i Munkegata ble overtatt av Trondhjems Tekniske Mellemskole i 1912. Denne skolen utdannet teknikere/ingeniører på et lavere nivå enn NTH , og var en forløper for Trondheim Ingeniørhøgskole. Den tekniske mellomskolen bygde i slutten av 1920-årene egen bygning i Sverres gate på Kalvskinnet og flyttet fra Munkegata.

Etter tegninger av arkitekt Carl J. Moe ble så bygningen ombygd og ominnredet til rådhus for Trondheim og tatt i bruk til dette formålet i 1930. Med Moes endringer fikk Rådhuset sitt nåværende utseende, med tverrstilte tak og gavler i midtparti og sidefløyer. Under ombyggingen ble den store murgården pusset og malt i fargene gul (øvre etasjer) og rød (sokkel/første etasje), mens de tilsvarende veggpartier i senere år har vært malt terrakotta og grå etter professor Arne E. Holms fargeplan for Munkegata.

Under en ombygging av loftsetasjen på 1990-tallet fikk Rådhuset utvidet sitt bruksareal, og planer om et nytt rådhus ble lagt til side.

Adresse: Munkegata 1
Merket med plakett i 2006.

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)