Mathesongården

Adresse: Olav Tryggvasons gate 14
Merket med plakett i 2004

Se bygning i streetwiew: https://goo.gl/maps/bQPTP7izM462