Mathesongården

Mathesongården er arkitekt Karl Norums andre praktbygg i berlinerrenessanse i Trondheim. Gården sto ferdig i 1898, tre år etter at Britannia Hotel hadde fått sin endelige utforming av samme arkitekt og i en lignende frodig stil. Fasaden på Mathesongården er rikt pyntet med pilastre og dekordetaljer, og gesimsene bygger seg gradvis opp mot den store barokkuppelen som er omkranset av små tårn og balustre. Ut mot hjørnet markerte initialene JM gårdens initiativtaker og eier. Kuppelen er tekket med sink som er blitt malt grønn for å illudere kobber.

Den store hjørnegården ble reist som varemagasin for manufakturhandler Jacob Matheson og fikk raskt en posisjon som byens mest fasjonable forretningslokale. Fra hovedinngangen på hjørnet kom kundene inn i et stort tårnrom som var åpent i hele byggets høyde, omkranset av gallerier i de to øvre etasjene. Øverst hvelvet kuppelen seg med en rikt dekorert underside, som kunne betraktes og beundres både fra galleriene og fra gulvnivå i første etasje.

Jacob Matheson hadde grunnlagt sitt firma i 1852 og kjøpte denne eiendommen i daværende Strandgaten 14 i 1861. Gården var gjenreist i tradisjonell stil etter bybrannen i 1841. Som mange andre butikker fikk Mathesons forretning moderne speilglassruter i tiden omkring 1890, men han nøyde seg ikke med denne moderniseringen. I 1896 ble det lagt frem planer om en ny murgård som snart hevet seg betydelig over den omkringliggende bebyggelsen.

Mathesongårdens opprinnelige åpne løsning ble endret i 1930-årene. Det ble da lagt inn gulv i alle etasjene, som i det gamle tårnrommet ble forbundet med en bred, buet trapp. Ombyggingen ble tegnet av arkitekt Axel Guldahl jr. Tårnet fikk også gulv, og her leide og innredet en gruppe av byens kunstnere atelierrom under krigen. Dette ble etter hvert maleren Roar Matheson Byes private atelier, og det ble senere brukt til møtelokale.

Jacob Mathesons manufakturhandel opphørte i 1946, og i 1953 tok Mox-Næss Bokhandel AS over lokalene, først som leietakere og fra 1964 som eier. Bokhandelen ble i mange år eid og drevet av Thor Moxness og Knut Næss, fra 2000 av Norli Gruppen AS. Etter flytting av bokhandelen i 2004 ble en stor del av bygningen tatt i bruk av den private helseinstitusjonen Mox-Næss-klinikken (avviklet i 2008). I tillegg ble det i 2006 åpnet en kaffebar på gateplan. Andre etasje er fra 2009 brukt av Agape brudesalong.

Mathesongården har gjennomgått svært få eksteriørmessige endringer siden den ble bygd på slutten av 1800-tallet. Ettersom de nærmeste nabogårdene, alle trehus i to etasjer, har fått stå nesten like uendret, gir murgården stadig det samme ruvende inntrykket i bybildet.

I 1998 ble Mathesongården gjennom en leseravstemning i Adresseavisen kåret til Trondheim bys vakreste bygning.

Adresse: Olav Tryggvasons gate 14
Merket med plakett i 2004

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)

Se bygning i streetwiew: https://goo.gl/maps/bQPTP7izM462