Lucasbygget

Arne Dahls bakeri var et moderne industrianlegg da det ble reist i 30-årene. Funksjonalismen hadde begynt å gjøre seg gjeldende i Trondheim i dette tiåret, med Melandsøgården i Fjordgata, Handelsstandens Hus, Astoria Hotell, Forsikringsgården i Søndre gate og Bøndernes Salgslags bygg i Munkegata som tidlige eksempler fra Midtbyen.

Tidlig i 1950-årene kom en helt annen type industri inn i denne murgården med Trondhjems Elektromotor. Bedriften var i 1934 startet av ingeniør Leiv Reitan som Trondhjems Elektromotorfabrikk Reparasjon. Reitan hadde solid faglig bakgrunn fra USA, Chile og Danmark fra 1920- og 30-årene før han etablerte seg i Trondheim.

I verkstedet på Elgeseter ble det reparert elektriske maskiner av alle slag, inkludert transformatorer. Det ble etablert en egen avdeling for reparasjon av alt innen bilelektrisk utstyr, som tenning, bildynamoer, selvstartere, og det var dessuten en avdeling for reparasjon av batterier for bilradio og stasjonære radioanlegg.

Med den bilelektriske avdelingen kom Lucas-navnet inn i gårdens historie. Lucas var fra 1927 britenes svar på det tyske elektromerket Bosch, og det fantes Lucas-anlegg i mange av bilene som gikk i Trondheim. Anleggene var ikke av de mest pålitelige, og dette skaffet Trondhjems Elektromotor mange kunder. En spesialisering nettopp på dette merket ble signalisert med Lucas-skilt på fasaden, noe som er opphavet for det populære navnet på bygningen.

Blant dem som bidro til å gjøre navnet permanent, var studenter ved NTH som i årene omkring 1970 tok i bruk det ledige industrilokalet til boliger – i et område som var preget av saneringsplaner, husokkupasjoner og et radikalt studentengasjement for tradisjon og miljø. Lucasbygget ble et viktig symbol for kampen om bevaring av hus generelt. Flere av studentene i miljøet rundt denne bygningen var i 1975 med på å lage en utstilling om verdifulle bygningsmiljøer i Trondheim. Utstillingen bidro til å skape nye holdninger om slike spørsmål i byen, nedfelt i den nye Midtbyplanen som i stor grad tok hensyn til den historiske bebyggelsen.

I senere år er hjørnelokalet mot sørvest tatt i bruk til restaurant og bygningene i det tidligere bakeri-/industrianlegget føyd sammen med nye boligbygg i en tilpasset form og stil.

Adresse: Christian Frederiks gate 2
Merket med plakett i 2007

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)