Leangen gård

Adresse: Gnr. 4, bnr. 1
Merket med plakett i 1980 og med ny revidert plakett i 2013.