Lagmannsretten

Adresse: Erling Skakkes gate 60
Merket med plakett i 1980