Lagmannsretten

Lagmannsrettsbygningen er opprinnelig søndre del av Tukthusets anlegg mellom Kongens gate og Erling Skakkes gate, og ble ombygd for Frostating lagmannsrett tidlig i 1920-årene. Lagmannsretten hadde sin virksomhet her til flyttingen til det nye Trondheim tinghus i 1949.

Bygningens utseende og omfang før ombyggingen er ikke kjent i detalj, men den toetasjes tømmerkassen hadde tidligere lange sidefløyer som var forbundet med Tukthusets nordre del og dannet et helt lukket anlegg. Fløyene ble trolig bygd mot slutten av 1700-tallet, samtidig som hovedbygningen mot nord fikk sine sidefløyer. I Lagmannsrettsbygningen er bare antydninger av disse fløyene beholdt i anleggets moderne form. Sin nåværende symmetriske fasade mot Erling Skakkes gate fikk huset med arkitekt Olvar Ibsens arbeid i 1920. Den spesielle plasseringen av lavere vinduer i andre etasje helt oppunder takskjegget, ser vi også i Tukthuset, og dette ser ut til å være en tidlig løsning, trolig fra de store ombyggingene på 1770-tallet.

En regelmessig utforming preger også gården innvendig. Planløsningen er symmetrisk omkring den store lagmannsrettssalen, som tilsvarer det gamle kirkerommet. Dette rommet går over to etasjer og hadde før 1920 åpne gallerier i andre etasje. Disse ble bygd inn under de bygningsmessige endringene som da ble gjennomført. På sidene av denne midtre salen ligger det kontorer langs ytterveggene både mot øst og vest i første etasje. Kontorene er atskilt av en midtre, langsgående korridor med jevnstore fyllingsfelt og overlysfelt med sprosseverk. Det er også kontorer i den østre delen i andre etasje, mens vestre del er innredet som vaktmesterleilighet. Bortsett fra denne leiligheten har huset bevart sitt preg fra ombyggingen i 1920-årene. En del av kontorlokalene brukes av eieren, det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom, mens andre kontorer er utleid.

Tukthushistorien i denne bygningen er bl.a. bevart ved klokken som henger på nordre yttervegg, inn mot gårdsplassen. Det er tukthusklokken, kjent fra Kristian Kristiansens roman Klokken på Kalvskinnet (1966).

Adresse: Erling Skakkes gate 60
Merket med plakett i 1980

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)