Lade gård

Adresse: Gnr. 414, bnr. 1
Merket med plakett i 1978