Laboratoriebygningen

Den militære Laboratoriebygningen gjemmer minner om krutt, granater og andre eksplosive våpen i de gamle hjulkanonenes tid. Bygningen rommet et stort lagerrom for artilleriets krigsmateriell og hadde i tillegg et arbeidsrom for produksjon av ammunisjon, sikkert også en del eksperimentering med stoffer og materialer av betydelig sprengkraft. Atskilt fra disse rommene, med egen utvendig inngang, hadde den lange bygningen dessuten et kjøkken i den ene enden.

Tegningen til dette bygget ble bestilt av byens Artilleridetachement og er signert av ingeniørløytnant Jens Mandahl (Mandall) i 1823. Tegninger er utført med sikker strek og viser en lav murbygning under et høyt saltak med kobbhus, slik det fortsatt står; sentralt i bybildet, men likevel litt anonymt tilbaketrukket fra den travle trafikken i Prinsens gate. Hovedinngangen er plassert midt på den nordre langveggen og forsynt med et lite overlys, som ble sløyfet da huset ble reist. Ellers ser det aller meste i Mandahls plan til å være i overensstemmelse med den bygningen som ble reist omkring 1825. Vinduene ble riktignok gjort noe større. De er på nordsiden gruppert likt på hver side av døra, mens den andre langfasaden har vinduene plassert i tre grupper. I overgangen mellom takskjegg og veggliv er det lagt inn et profilert bånd, men ellers finnes det lite av dekor på bygningen som føyer seg inn i en rekke av nøkterne militærbygninger på Kalvskinnet.

Laboratoriebygningen var blant de aller første av disse og er den eldste av de militære bygningene som fortsatt står i dette området. I 1817 var det riktignok planlagt flere store murbygg i nærheten av den senere Schirmers gate, både en marketenterbolig, et lasarett og tre kasernebygninger for betydelige mannskaper av både artilleri- og infanterisoldater. Mens dette svært ambisiøse prosjektet ble skrinlagt, fortsatte den militære byggeaktiviteten på Kalvskinnet i mindre målestokk utover på 1800-tallet, bl.a. med artilleriets bygninger og «Det ensomme fengsel» i nåværende Bispegata 11/Elvegata 6, Høymagasinet i Elvegata 6 (Suhmhuset), Det militære sykehus i Kongens gate 93 og Dronningens bastion med verkstedsbygning/magasin/fengselsbygning lengst vest i Erling Skakkes gate.

I senere år har Forsvaret trukket seg helt ut av alle sine gamle bygninger på Kalvskinnet og overlatt denne bygningsmassen til andre formål, bl.a. er artilleribygningene overlatt til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Laboratoriebygningen var lenge i bruk som militært depot før bygningen ble overtatt av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og brukt til oppbevaring av steinskulptur etc., samt til leilighet for direktøren i bygningens østre ende. Den vestre delen av bygningen ble i 2006 utskilt som Schirmers gate 5 og er fra 2009 tatt i bruk til kontorlokaler.

Adresse: Schirmers gate 3/5
Merket med plakett i 1980

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)