Kalvskinnsgaten 6

(Bilde av plaketten mangler)

Begrunnelse: En tidstypisk bygård som har utgjort et viktig boligtilbud for yrkesaktive kvinner.