Ilens friskole

Ilas eldste skolehus.
Adresse: Mellomila 29
Merket med plakett i 1980

Se bygning i Googles gatevisning: https://goo.gl/maps/kVrEdS4uW5S2

Branntaksten for bygningen i 1766:
Matthias Schive Skipper sin Huus, Dobbelt højde, Fronten mod Øster, Stue med dobbelt etage jern Vind ovn, med blik Tromler paa, et Kammer uden ovn, nok een Stue med jern vind ovn og 2de Tromler, Sæng-Kammer med jern bielægger ovn, Kiøkken med Skorsteen Muur og Eet Spids-Kammer, paa loftet et Kammer med jern Vind ovn og 3de Kammer uden ovn, 9 fag dobbelt og 10 dito Enkelte højde og 2de fag Kit Vindue, 4re opgaaende Skorsteene tækt med tagsteen, i gaarden et Størhuus, Pakboed, Hæste-Stald og Koefæehuus, veedskiul, alt med overlemmer, og Svahler, tækt med Taggsteen, opgav selv: 800 rd.
Kilde: http://digitalarkivet.uib.no/sat/1766brtxt/1766index.htm