Idungården

(Bilde av plakett mangler)

Se eiendom i Google gatevisning: https://goo.gl/maps/vS55sbDovH42

Begrunnelse: Godt bevart stor forretningsgård, med en arkitektonisk karakter som er typisk for perioden etter andre verdenskrig.