Huitfeldtgården (Kjøpmannsgt. 14)

(Bilde av plakett mangler)

Se eiendom i Google gatevisning: https://goo.gl/maps/nf9X1hmR6L72

Begrunnelse: Siste store private palé som ble reist i Trondheim og med høy arkitektonisk kvalitet.