Handelsbanken

[Bilde av plaketten mangler]

Den store bankbygningen i grovhugd naturstein i Søndre gate 15 avspeiler fremgangen og optimismen i Trondhjems Handelsbank i årene omkring første verdenskrig. Banken, som var etablert som den beskjedne Detaillistforeningens Sparebank på Bakklandet i 1865, utviklet seg etter hvert til en nasjonal storbank, Den norske Handelsbank fra 1917, før den ble rammet av krisen i 1920-årene og måtte avvikle. Et hemmelig regjeringstilskudd på 25 millioner kroner i 1923, uten Stortingets vitende, førte til riksrettssak mot statsminister Abraham Berge i 1925-26.

Hovedkontoret i Søndre gate ble utbygd og fullført i vekstårene 1915-18, da Patrick Volkmar var bankens direktør. Tidligere hadde banken tilhold i nabogården, Søndre gate 13, der Strindens Sparebank reiste sin nye murgård i 1913-14, tegnet av arkitekt Johan Osness. Samme arkitekt ble engasjert til å tegne Handelsbankens gård. Osness var fra før kjent for sine rikt dekorerte fasader. Handelsbankens råbygg ble støpt i betong, men fikk en forblending av grovt tilhugd naturstein, råkopp eller huggenstein. I den ujevne, rustikke overflaten har veggene, spesielt mot Søndre gate, rike ornamenter og detaljer, masker og symboler, blant dem klare signaler om handel og finans. Mot gata ble det reist et høyt trappetårn som ruver over de fire etasjene. Tårnet med sin rundbuede hovedinngang er asymmetrisk plassert i fasaden og er trukket frem fra veggen. Bygningen har monumentale dimensjoner og store takhøyder, som oppleves godt fra trappehuset.

Etter Handelsbankens fall overtok Forretningsbanken denne gården i 1930. Banken hadde sitt hovedkontor her frem til 1977, og flyttet deretter til den nybygde forretningsgården i Dronningens gate 3, på hjørnet av Søndre gate og Dronningens gate, der Den Nordenfjeldske Kreditbank (fusjonert med Forretningsbanken i 1963), tidligere hadde hatt sin bygning. Bankbygget i Søndre  gate 15 ble overtatt av nye eiere og omgjort til restaurantdrift, under navnet Bajazzo.

Under sitt nye navn Fokus Bank (1987) fortsatte Forretningsbanken sin virksomhet i mange år både i Dronningens gate og i et nybygd hovedkontor på Heimdal, inntil banken fra 2007 igjen konsentrerte seg i sentrum. Banken, som i 1999 ble overtatt av Den danske Bank, flyttet tilbake til sine opprinnelige lokaler i Søndre gate 15, nå som leietaker. Dessuten tok banken i bruk Søndre gate 13, Strindens Sparebanks bygning fra 1914/1926, og et nytt og moderne forretningsbygg på hjørnet av Dronningens gate/ Krambugata, også der som leietaker.

Nybygget er tegnet av arkitekt Gunnar Stenberg i Bergersen Arkitekter. Innvendig er den nye og den gamle bygningen knyttet sammen, med stor vekt på å beholde det opprinnelige preget i de to gamle gårdene i Søndre gate.

Adresse: Søndre gate 15
Merket med plakett i 2009

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)