Handelsbanken

Adresse: Søndre gate 15
Merket med plakett i 2009