Gløshaugen Østre

Adresse: Gnr. 405, bnr. 213
Merket med plakett i 1983