Gildevangen

[bilde av plakett mangler]

Denne store og påkostede hjørnegården i Søndre gate ble reist av byggmester Johannes Moe og fabrikkeier Bernhard Brænne i 1907-09. Moe hadde kjøpt tomten sammen med en annen byggmester, Paul Hansen, i 1899, men Hansen døde før byggeplanene ble realisert. Gården ble bygd som en kombinert forretnings- og leiegård og fikk butikker i første etasje, restaurant i andre etasje, og kontorer og leiligheter i tredje etasje.

Jakob P. Holmgren var bygningens arkitekt. Gården har en borglignende form i samtidens internasjonalt populære jugendstil, med runde hjørnetårn, gavler og karnapper, og bygningen har i tillegg fått et tydelig klart nasjonalt innslag med en grovt tilhugd granittstein i fasadene, såkalt råkopp.

Bondeungdomslaget i Nidaros kjøpte den store gården i 1911. Ungdomslaget var stiftet i gården Munken på Torvet i 1904 og fikk i hovedsak sin rekruttering fra bygdemiljøene omkring Trondheim og blant en del byungdom med familiebakgrunn i bygdene. Siktemålet var å verne og fremme norsk språk, norske skikker og tradisjon, slik det ble gjort i mange tilsvarende ungdomslag rundt om i landet som var startet i den nasjonale reisningsperioden mot slutten av 1800-tallet. Men med kjøpet av Gildevangen viste Bondeungdomslaget i Nidaros ambisjoner som få andre ungdomslag i Norge.

Gildevangen var et navn som passet godt inn i Bondeungdomslagets historisknasjonale fundament. I følge sagaen hadde Trondheim sin gildehall nede ved fjorden i dette området. Området rundt ble kalt Gildevangen eller Gjelvangen, og dette navnet kan ha blitt bevart i den lokale tradisjonen. I hvert fall er det brukt om en gård i nærheten i skriftlige kilder fra 1600-tallet, samt i det gamle navnet Gjelvangveita på vestsiden av Bondeungdomslagets eiendom.

Bondeungdomslaget i Nidaros tok selv i bruk lokalene i gårdens andre etasje til «kaffistove» og leide ut butikklokalene i første etasje de første årene bl.a. til Bertine Fornes eftf. garnhandel, Jenssen & Aas farve- og jernvarehandel, Sverre Øiens sigarforretning og Sawosnicks urmaker- og musikkforretning. I toppetasjen etablerte fotografen Hilfling-Rasmussen seg med leilighet og atelier.

I 1928 ble det reist et tilbygg i samme stil på vestre del av tomten, tegnet av arkitekt K. Tellefsen. Det ble så startet hotelldrift i gården, noe som har vedvart i alle år siden, parallelt med videre bruk av lokalene til butikker og restauranter. I 1991 solgte Bondeungdomslaget i Nidaros gården til hotellkjeden Rainbow Hotels. En ny fløy med 32 rom utvidet i 1997 kapasiteten til 110 rom, og det ble videre utvidet med 55 rom i en ny gård på naboeiendommen Søndre gate i 2009, nå med navnet Thon Hotell Gildevangen.

Adresse: Søndre gate 22b
Merket med plakett i 2009

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)