Gildevangen

Adresse: Søndre gate 22b
Merket med plakett i 2009