Gevaldigerboligen

Første etasje ble oppført i laftet tømmer i årene 1833-37, mens andre etasje ble bygd på i utmurt bindingsverk etter 1842. Hovedfasaden mot Kongens gate og tverrenden mot øst ble glattpusset, mens bakfasaden har stående panel og et parti med liggende kledning. Mot vest er Gevaldigerboligen, også kalt Overgevaldigerboligen, bygd sammen med Skansevakten, med fluktende gesimshøyde mot Kongens gate. Hovedinngangen fra gata har en høy murt dobbeltrapp, på grunn av den betydelige høydeforskjellen mellom tomt og gatenivå. Dette går igjen langs store deler av Kongens gate, den gamle Gjeilan, som ble anlagt langs en gammel strandterrasse. Frem til 1900 var terrengformasjonen her skjult av en bred oppbygging, det gamle skanseverket som var anlagt innenfor vollene og byporten ytterst i Kongens gate. Etter at denne oppbyggingen ble revet, fremsto Gevaldigerboligen i likhet med flere andre hus på søndre side av gata med en høy sokkeletasje på grunn av den skrå terrengformasjonen.

På baksiden har huset to dører som også skriver seg fra bygningens tidligste tid. Innenfor ligger en gjennomgående midtgang med to rom i bredden på hver side, det meste fornyet og innredet til moderne formål, mens bygningens eksteriør ikke er nevneverdig forandret siden midten av 1800-tallet.

Som navnet tilsier, ble dette huset bygd som bolig for overgevaldigeren, en underoffiser som hadde overoppsyn med fengselsbygningen, Slaveriet (Kriminalasylet), som ble reist samtidig på motsatt side av gårdsplassen. Dette var en leilighet på tre værelser og kjøkken. Dessuten rommet huset en bolig for marketenteren, dvs. den militære handelsmannen som sørget for forsyninger som ikke hørte med til den vanlige militære forpleiningen. Marketenteren hadde en leilighet på to værelser og kjøkken. Lager for varene hadde han i kjelleren, mens salget til det militære personalet foregikk fra en salgsbod på gårdsplassen. Denne marketenterifunksjonen hadde Gevaldigerboligen frem til 1860-årene. Lokalene som da ble frigjort, ble siden brukt som lager for gjenstander som fangene i Slaveriet hadde laget.

Kriminalasylet, som var i drift til litt inn på 1960-tallet, hadde den gamle Gevaldigerboligen som sitt administrasjonslokale og funksjonærbolig. Etter nedleggelsen av det gamle fengselet sto bygningen tom i noen år, før den i 1970-årene ble tatt i bruk som frigangshjem for Trondheim kretsfengsel. Huset har siden vært en del av kriminalomsorgen i Trondheim.

Adresse: Kongens gate 95
Merket med plakett i 1981

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)